شرکت فنی، مهندسی و تحقیقاتی البرز ازن پاک

کرج - چهارراه هفت تیر - بلوار دانش آموز - روبروی پمپ بنزین سفیر - ساختمان اسکان - شرکت البرز ازن پاک
026-32762588 | 026-32762588 | 09389204364
کارخانه: ساوه - خیابان فردوسی - کوچه هفتم - پلاک 20